5450 - СИП комбинация тип NF с 5339

5450 - СИП комбинация тип NF с 5339 . Чертеж 5450 - СИП комбинация тип NF с 5339 . Фотография